Ricerca nel Blog
Torna al blog
Bogade·nde sas manos dae sa Lege 194!

Sunt faghende arralliare is immàgines apicadas dae unu movimentu chi tirat a de-legitimare su deretu a s'istrumadura voluntària decretadu pro lege. Pro Luana Farina, petzi pro mèdiu s'autocussèntzia s'at a arribbare a unu sèberu lìberu.

Continua...